Certificeringen

 

ACON staat voor klantgericht handelen, een actief kwaliteitsbeleid en een innovatieve opstelling. Door het kwaliteitszorgsysteem continu te blijven verbeterden zorgen we ervoor dat onze organisatie beheersbaar en flexibel blijft.

De kwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op het leveren van kwaliteit en een snelle, efficiënte, flexibele maar vooral zorgvuldige dienstverlening, waarbij tevens de kosten in het oog worden gehouden. Door deze instelling zijn wij al sinds jaar en dag gecertificeerd bij diverse organisaties.

Een aantal jaar geleden heeft ACON BV een start gemaakt met de certificering van het bedrijf.
Er is gestart met het certificeringstraject voor ISO 9001 en VCA. Hiervoor zijn in 2001 de certificaten behaald en nog steeds in ons bezit. VCA is in 2007 opgeschaald naar VCA**.

In 2004 is het certificaat BTR behaald voor het werken in de Risicogebieden van de Railinfrastructuur.

In 2010 is er een start gemaakt met het certificeringstraject ISO 14001, CO2 Prestatieladder en FSC® licentie C106089. Al deze certificaten zijn uiteindelijk in 2011 behaald.
Momenteel is onze ambitie om de certificering voor CO2 Prestatieladder op te schalen naar ladder 5. Deze ambitie is in juli 2013 gerealiseerd en is ons het CO2-bewust certificaat niveau 5 uitgereikt.

Begin 2014 is er een start gemaakt met het certificeringstraject voor het gebruik van PEFC® gecertificeerd hout. Tot ons grote genoegen hebben wij dit certificaat al op 5 maart 2014 in ontvangst mogen nemen.

ACON BV heeft nog een aantal certificeringen op de agenda staan, te weten: de veiligheidsladder, ISO 50001 en BRL SIKB 7002. Ons doel is om in 2021 te certificeren voor de veiligheidsladder minimaal niveau 2.

De meest actuele beleidsverklaring van Acon is opvraagbaar via kam@acon.nl

Gerelateerde bestanden