Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid is zeer belangrijk voor ACON. Wij streven elke dag naar een optimale werksituatie op het gebied van gezondheid en welzijn voor al onze medewerkers. Hiervoor hebben we het milieuzorgsysteem conform ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder opgezet. ACON is gecertificeerd op het hoogste niveau (niveau 5) van de CO2-Prestatieladder conform versie 3.1. Het certificaat heeft betrekking op al onze bedrijfsonderdelen.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Duurzaamheid toetsen voor aanbestedingen

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Wij zijn er trots op dat de duurzame instelling van ACON werd beloond met het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Voor de verplichte publicaties verwijzen wij naar de website van SKAO.