Invalshoek D: Participatie

Door Participatie toont het bedrijf aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.

Niveau 1, 2 en 3

Op de eerste niveaus stimuleert invalshoek D het bedrijf om optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Het bedrijft kent de lopende initiatieven (niveau 1), en maakt daaruit een gerichte keuze voor deelname. Deelname aan een initiatief biedt kansen door het binnenhalen van goed bruikbare, nieuwe kennis, ook opties die op hogere niveaus goed van pas komen. Het bedrijf oriënteert zich en zal in de loop van de jaren toenemend inzicht verwerven in reductie die relevant en haalbaar is voor de belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf (met name in de projecten) en wat de witte vlekken zijn. Hoe hoger op de ladder, des te meer gaat het naast het halen van informatie, ook om delen van eigen kennis en ervaring met andere bedrijven.

De rol van het management overleg (1.D) wordt groter wanneer het bedrijf een CO₂-bewust Certificaat heeft op niveau 2 of hoger. Op niveau 3 is het bedrijf actiever met de initiatieven door het intern aan de orde stellen van de reductiemogelijkheden, met name bij de uitvoering van projecten (3.B). Dat helpt mee om de emissie reductiedoelstellingen gaandeweg verder te concretiseren.

Niveau 4

Samenweking met andere bedrijven en acteren in de keten om reductie te bereiken komen centraal te staan. Het bedrijf is initiatiefnemer (4.D) van ontwikkelingsprojecten waardoor andere bedrijven sneller en effectiever tot reductie kunnen komen. Bij de communicatie van het bedrijf (4.C) neemt de aanpak van het ontwikkelingsproject een belangrijke plaats in.

Niveau 5

Het bedrijf is initiatiefrijk met sectorbrede reductieprogramma’s.

Gerelateerde bestanden