Project Description

Maasvlakte 2 is het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is gelegen ten westen van de Maasvlakte. Met deze uitbreiding van 2.000 hectare wordt de haven twintig procent groter. Bij de voltooiing zullen de havens in totaal 12.000 hectare beslaan. Op 1 september 2008 startte na jaren van plannen en discussiëren de aanleg. Men verwacht in 2013 de uitbreiding in gebruik te kunnen nemen.

Alle wegen, fietspaden, spoor én leidingen op Maasvlakte 2 komen in een strook achter de zeewering te liggen. Deze infrastructuur wordt in stappen aangelegd. Aannemerscombinatie PUMA, een samenwerkingsverband van waterbouwers Boskalis en Van Oord, legt aan wat nodig is om de eerste fase van Maasvlakte 2 in 2013 in gebruik te nemen. Denk aan het verlengen van de Betuweroute, het doortrekken van de N15, aanleg van parkeerplaatsen bij het strand, een secundaire weg en een fietspad. Verdere uitbreiding volgt afhankelijk van de toename van het verkeer. Er is ruimte voor uitbreiding van de primaire weg naar 2×2-baans met ongelijkvloerse kruisingen.

Voor de verlenging van het spoor van de Betuweroute heeft ACON BV in opdracht van PUMA een kleine 10 kilometer hekwerk langs het spoor geplaatst. Dit project is uigevoerd in de periode juli tot en met oktober 2012.