Gemeente Hengelo heeft in samenwerking met waterschap Regge en Dinkel een gemeentelijk waterplan opgesteld. In het waterplan staat beekherstel centraal. Een onderdeel van dit waterplan is het herstel van de vroegere loop van de Elsbeek. Door de aanleg van de wijk Groot Driene in de jaren zeventig van de vorige eeuw is de Elsbeek gedeeltelijk verdwenen en afgesneden van het oorspronkelijke stroomgebied.

De Elsbeek mondt nu uit in de Koppelleiding. Het voorstel is de Elsbeek af te takken van de Koppelleiding en een zichtbare verbinding te maken met de Swafertvijver. Hiervandaan vervolgt de Elsbeek zijn weg door de stad. De oorspronkelijke beekstructuur wordt hierdoor hersteld en de beek wordt weer gevoed met water uit het buitengebied.

Ten behoeve van dit project is ACON in de arm genomen voor het leveren en aanbrengen van een vissteiger en een hellingbaan in de Swafertvijver in Hengelo.