Eén van de ambities van ACON B.V. was het behalen van het certificaat PEFC® Chain of Custody. Deze ambitie is door ACON ook verwoord in haar actiejaarplan 2014.
Naast het in 2011 behaalde FSC® certificaat bestaat er nog een groot hout keurmerk in Nederland, PEFC® gecertificeerd hout. PEFC® is het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer in de wereld. PEFC® is opgericht om het ook voor de kleine boseigenaren mogelijk te maken duurzaam beheerd bos te certificeren.

ACON onderschrijft de idealen van PEFC® en is daarom tot de conclusie gekomen dat ook ACON zich dient te conformeren aan de eisen en normen van PEFC®.

Begin 2014 is ACON daarom gestart met het certificeringstraject. Hierop is contact gezocht met Ingenieursbureau Evan Buytendijk (IEB). IEB is sinds 2007 als onafhankelijk adviesbureau werkzaam in de houtbranche met als hoofddoel het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven in het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen zoals certificeringen en innovaties.

Eén van de onderdelen van IEB is het aanbieden van een groepscertificaat voor PEFC® gecertificeerd hout. IEB heeft voor ACON een handboek samengesteld, heeft een interne training gegeven en heeft een interne audit gehouden.

ACON voldeed aan alle eisen en op 5 maart is ons het PEFC® certificaat uitgereikt.