We werken al tientallen jaren met zwaar materieel, dus veiligheid is altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Daarnaast werken we ook veel op gevaarlijke locaties, bijvoorbeeld aan het spoor. We zijn hier vaak bezig om de veiligheid van anderen te garanderen, maar we verliezen nooit onze eigen veiligheid uit het oog.
Door altijd alert te blijven, te werken met gekeurde machines en met duidelijke veiligheidsinstructies hebben we weinig bedrijfsongevallen. De laatste tijd zijn er steeds meer opdrachtgevers die minder naar je verleden kijken en meer vertrouwen hebben in een meetbare classificatie.
Daarom hebben we ons veiligheidsbesef laten auditen door een onafhankelijke organisatie. Daaruit kwam dat we op veiligheidsniveau twee zitten. We zijn trots op onze mensen dat het veiligheidsbesef er standaard al is, maar we hebben nu de smaak te pakken en gaan binnenkort op voor niveau drie.
Veiligheid voor onze mensen en voor onze opdrachtgevers blijft hoog in ons vaandel staan.