We leven in een druk en vol land. Een van de landen van de wereld met de meeste mensen per vierkante kilometer. Omdat allemaal in goede banen te leiden heb je een sterke infrastructuur nodig. Onder andere veel wegen en snelwegen. Maar we zijn ook een land wat niet alles wil verharden tot een weg. We zijn ook trots op onze stukken natuur. We willen graag de reeën en de herten de ruimte geven. Maar ook bedreigde soorten als dassen, otters en bevers krijgen weer ruimte in Nederland om te leven. U voelt al komen dat hier ook de schoen wringt.

Natuurlijk willen we voorkomen dat deze, met zorg uitgezette dieren, verongelukken in ons drukke verkeer. Dit is bijna altijd funest voor hen. Maar je wilt ook geen hert of everzwijn voor jouw auto want dat zal voor beide partijen meestal een slechte afloop hebben.

Om toch te zorgen dat het leefgebieden van deze dieren vergroot wordt, worden er veilige oversteekplaatsen gecreëerd. Denk hierbij aan een wildtunnel of een ecoduct. Maar dit heeft alleen het gewenste effect als je de onveilige oversteekplaatsen afsluit. Nu laat wild zich niet tegenhouden door een verkeersbord. Hiervoor heb je andere middelen nodig, zoals een veilig hekwerk. Maar ook kennis over hoe en waar deze toegepast moet worden.

Bij Acon doen we veel aan bescherming van mens en dier in Nederland. We hebben getrainde specialisten die veel ervaring hebben met rasters, hekwerken en wildroosters. We ontwerpen, plaatsen en onderhouden deze beschermingsmaatregelen. Hierdoor wordt ons drukke land veiliger voor mens en dier.

otter