De gemeente Dalfsen heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Het einddoel is een CO2-neutrale gemeente in 2025. Samenwerking met het bedrijfsleven is een belangrijke sleutel in het succes. De gemeente Dalfsen reikt ieder jaar de duurzaamheidsprijs uit aan een ondernemer. Het doel van deze prijs is ten eerste het belonen van een ondernemer voor de duurzame maatregelen die hij of zij heeft genomen. Daarnaast moet de prijs andere ondernemers stimuleren om ook maatregelen te treffen.
De winnaar van de Duurzaamheidsprijs 2014 is MizuWaai. Het bedrijf van Gert Kappert richt zich op innovatief watergebruik en waterzuivering. Het bedrijf benadrukt het belang van gezond water en creëert bijzondere oplossingen voor huishoudens en bedrijven. Gevitaliseerd water is goed voor mens en natuur. Het bedrijf inspireert anderen om ook met een andere bril naar de wereld te kijken. Wethouder Klaas Agricola reikte de prijzen uit tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactavond op dinsdagavond 18 november. Wethouder Duurzaamheid, Klaas Agricola: “Een groep juryleden heeft het afgelopen jaar hun ogen en oren open gehad voor ondernemers die voorop lopen met hun duurzame bedrijfsvoering. We kunnen constateren dat vrijwel elk bedrijf in de gemeente Dalfsen bewust is van duurzaam ondernemen. Panden worden geïsoleerd en energiezuinige machines worden aangeschaft. Maar ook is er oog voor lokale samenwerking, gezondheid en sociale verbondenheid. We lopen niet vaak te koop met deze manier van werken. Het wordt als normaal beschouwd en het is een kwestie van het gezonde verstand gebruiken. Dat siert onze ondernemers.”
De juryleden hadden het ook dit jaar niet gemakkelijk. Er is niet alleen gekeken naar de schaalgrootte van het bedrijf en de maatregelen. Ook kleinere bedrijven kunnen met hun duurzame maatregelen veel impact hebben. De juryleden kwamen tot een lijst van ongeveer 12 bedrijven. Na een uitvoerige discussie ontstond een top 3. Er is besloten om aan alle drie een prijs uit te reiken. Eén winnaar en twee aanmoedigingsprijzen.
De aanmoedigingsprijzen gaan naar ACON bv en Lenferink bv. ACON bv is een bedrijf dat gespecialiseerd is in beschoeiingen en afrasteringen. Hun complete bedrijfsvoering is tot in detail verduurzaamd. Het bedrijf heeft het hoogste niveau bereikt op de CO2- prestatieladder. Onlangs hebben ze een mobiele lichtmast met zonnepanelen aangeschaft. Het hout komt uit duurzaam geteeld bos. Lenferink bv richt zich op schilder- afbouw en vastgoedonderhoud. Ze lopen voorop met innovatie in hun vakgebied. Ze maken bijzondere combinaties met onderhoud en isolatie. Onlangs hebben ze een nationale prijs gewonnen voor hun duurzame gevelisolatie.