In heel Nederland heeft ACON zogenaamde vleermuisschermen geplaatst. Deze schermen dienen ter vervanging van gekapte bomen. Dankzij de schermen kunnen de vleermuizen toch nog navigeren tijdens hun vliegroute.

Schermen helpen vleermuizen bij het jagen

De gewone dwergvleermuis is beschermd. Volgens de Flora- en faunawet moet er dan ook een alternatieve vliegroute geboden worden voor het jagen op insecten wanneer er bomen gekapt worden. Dat is precies wat ACON heeft gedaan door speciaal ontwikkelde vleermuisschermen te plaatsen op verschillende plaatsen in Nederland. Na de bomenkap is er nu een alternatieve vliegroute voor aanwezige vleermuizen.

Schermen worden goed gebruikt

De vleermuis gebruikte voorheen de bomen om te kunnen foerageren en om toch een alternatief te bieden, zodat hij ongestoord kan blijven jagen, werden deze schermen geplaatst. Maar dan moeten ze in de praktijk natuurlijk wel gebruikt worden… Gelukkig is dat het geval, zo zeggen diverse ecologen. Met behulp van batdetectors kunnen zij nagaan waar de vleermuizen vliegen. En dat is dus exact via de route waar de schermen staan.